Heb je diverse medewerk(st)ers die regelmatig kortdurend of zelfs langer ziek zijn?

Herken je dat jouw ziekteverzuimcijfers aan de hoge kant zijn? Wil je de cijfers naar beneden brengen? Er zijn een aantal zaken die je kan doen en ik zet ze op een rij voor je.

Enkele uitgangspunten:
Een uitgangspunt is dat er altijd 1 jaar terug gekeken vanaf het “nu”. Gemiddeld liggen de ziekteverzuimcijfers in Nederland tussen de 2,25% en de 5,5% afhankelijk van de sector waarin je zit (Bron CBS). Het algemeen gemiddelde ligt rond de 4%!

Een tweede uitgangspunt is dat ziekte per ziektegeval anders is. Het gaat er dus om dat je maatwerk levert. Er zijn enkele zaken die je zelf kan beïnvloeden.

Liggen jouw cijfers rond dit getal of zijn ze hoger? Dan is het tijd om actie te nemen. Wat kun je daaraan doen?

Bij kortverzuim heb je vaak een hogere ziektefrequentie dan bij langverzuim. Let wel op dat kortverzuim kan leiden tot langverzuim. Er is immers al iets aan de hand. Kortverzuim direct aanpakken levert minder kans op langverzuim op. Je kan dus sturen op de ziektefrequentie.

Stap 1: ziektefrequentie naar beneden door het proces aan te passen

Als eerste tip geef ik mee dat iemand zich telefonisch moet ziekmelden. Zorg voor 1 op 1 contact. Dat geeft de kans om direct te zoeken naar mogelijkheden. Daarnaast weet men dat je er aandacht aan geeft.
De tweede tip is om iemand bij kortverzuim niet direct ziek te melden in het personeelssysteem. Er zijn namelijk enkele andere mogelijkheden welke ik zal behandelen.

  • Overuren compenseren of opnemen van verlof

Je kun gaan kijken of er nog overuren staan die mogelijk opgenomen kunnen worden. Wellicht is het opnemen van (stuwmeer)verlof ook een optie (win-win). Op deze manier is de medewerker vrij om te gaan en staan (immers is deze vrij!) en hoef jij je niet druk te maken over ziekteverzuim. De frequentie kun je zelf even bijhouden en eens in het kwartaal bespreken met de betreffende medewerk(st)er.

  • Thuiswerken tijdens ziekte

Een tweede optie in deze richting is om de medewerk(st)er thuis aan het werk te laten op momenten dat het beter gaat. Het gaat er dan wel om dat er wederzijds vertrouwen is dat het ook echt gedaan wordt en dat er op gerekend kan worden. Meestal gaat het beter met iemand als deze even goed uitgerust is met de ondersteuning van de nodige medicijnen. Later kan de medewerk(st)er het werk alsnog doen.

  • Inhalen van de ziektedagen

Een derde optie is om de verloren tijd in te laten halen op andere dagen, bijvoorbeeld dagen dat iemand standaard niet werkt. Op deze manier schuif je met de werkdagen maar is ziekteverzuim geen probleem.

Werken ze niet dan kan je iemand altijd nog ziekmelden in het systeem.

Stap 2: doe onderzoek naar de oorzaken

Doe altijd samen onderzoek doet naar de oorzaken van de ziekmelding. Richt het onderzoek vooral op de zogenaamde bedreigingen. Ga met de medewerk(st)er een gesprek aan over hoe kortverzuim voorkomen kan worden. Wellicht kom je achter elementen die aandacht behoeven. Voorwaarde is wel dat er vertrouwen en openheid is tussen de lijnmanager en de medewerk(st)er.

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ikzelf ben er ooit achter gekomen dat iemand zich steeds ziek meldde en nadat ik dat besproken heb, vroeg ik wat deze persoon er zelf aan wilde doen. Deze gaf aan dat de reistijd best lang was (1,5 uur enkele reis) een probleem was. Dus de langere reistijd was aanleiding tot een lichamelijke en psychische belasting. We hebben praktische afspraken gemaakt over de werkplek. Afgesproken was om regulier één dag per week thuis te werken en één dag per week in een ander kantoor te werken die dichter bij huis was. Voorwaarde voor thuiswerken was wel dat als het nodig was om op het werk te verschijnen, dat wel voorrang had en tevens hebben we bepaald dat het geen verworven recht kan worden. Nadien is deze persoon nooit meer kortdurend ziek geweest; sterker nog, de productiviteit ging ook omhoog en de dag dat deze persoon in het andere kantoor werkte, zat deze ook dichter bij het bedrijfsproces die deze ondersteunde. Een mooie win-win-win opbrengst!

Ziek zijn is voor beide partijen nooit leuk en ook niet goed. Volg niet het standaard bedrijfsproces maar wees creatief en ga vooral in gesprek met elkaar om te kijken naar mogelijkheden. Ziek zijn of cijfers voor ziekte zijn nooit een reden voor ontslag dus dat versterkt het dossier niet. Ziekte is een signaal dat er iets aan de hand is. Ga vooral op zoek naar de oorzaken en los het creatief op. Zoek de win-win voor iedereen!

Hoe hoog zijn jouw cijfers voor (kort en lang) ziekteverzuim? Wil je deze cijfers naar beneden brengen? Doe eens een onderzoek naar het verloop van de cijfers in de afgelopen drie jaar. Is er een opgaande of dalende lijn te zien? Zo ja, waar ligt dat aan? Ik ben vooral ingegaan op kortdurend ziekteverzuim en de frequentie. Langdurige ziekte heet een andere aanpak nodig maar deze tips voorkomen vaak nieuwe langdurige ziekte.

Ik bied je aan om samen naar jouw cijfers te kijken en de betreffende gevallen anoniem te bespreken. Ik wil graag met je sparren over de mogelijkheden die er vooraf zijn te bedenken en die je met de personen kunt bespreken.

Kijk op mijn website voor meer mogelijkheden in het advies. Bel me voor een vrijblijvende afspraak. Ik kom graag op bezoek en ben benieuwd hoe dit bij jullie speelt.

Interessant? Deel dit artikel met je Facebook-vrienden, LinkedIn contacten en twitter je volgers met deze kennis zodat ook jou netwerk kan profiteren van deze kennis.